<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Feiring jernverks venner

Alle museets aktiviteter i Feiring er det Feiring jernverks venner som står for.

Jernverksteateret står bak den årlige forestillingen i jernverket "Menn av malm, jenter av jern".

  •  (Foto/Photo)
    1/1