<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Det sanselige 1700-tallet på Eidsvoll

Utstillingen er basert på gjenstander fra Eidsvoll bygdetuns samlinger og informasjon fra "Historiske databaser" og Tollisteprosjektet.
Utstillingen vises i museets åpningstid i perioden juni - august, samt på eventuelle arrangementer ut året 2020.

  •  (Foto/Photo)

Det var ikke småtterier som en rik bonde eller byborger kunne koste på seg. Både te og kaffe, eksotiske krydder og ikke minst godt brennevin. Fattigfolk hadde ikke den samme tilgangen til nye varer, men deres sanseinntrykk er like viktige å fortelle om.

Utstillingen er en oppdagelsesreise i «Det sanselige 1700-tallet» i Norge. Hva var smaken, synet, følelsen, lukten og lyden som møtte folk den gangen? Utgangspunktet for utstillingen er prosjektet «Historiske toll- og skipsanløpslister» utarbeidet av prosjektgruppen Historisk infrastruktur ved Lokalhistorisk institutt. Disse listene viser oss hvilke varer som gikk inn og ut av norske havner og dermed også hva folk kjøpte og solgte til utlandet. Listene, gjenstander og fakturaen fra 1756 gir oss et innblikk i hvordan 1700-tallet kunne oppleves for en person som levde på den tiden.