<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tøffe kvinner - sterke røster

I forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013 lagde mange av Museene i Akershus hver sin utstilling om en kvinne fra sin kommune som har vært viktig i en eller annen sammenheng. Eidsvoll museum valgte Cecilie Thoresen.

  •  (Foto/Photo)

Cecilie Thoresen var datter av distriktslege Thoresen i Eidsvoll, og vokste opp på Marienlyst gård, like i nærheten av Eidsvoll kirke. Hun gikk på ski, på en tid da det ikke var vanlig for kvinner å gjøre det. Hun lærte å lese som 4. åring, og fikk god skole i privat regi hjemme sammen med brødrene sine. Da hun ønsket å ta artium og studere, var det ikke tillatt for kvinner, men hun søkte spesielt og fikk som første kvinne lov til å avlegge eksamen artium, som den gang var en inngangseksamen for å begynne på Universitetet i Oslo.

"Tøffe kvinner - sterke røster"

Heftet ble laget av MiA - Museene i Akershus i 2013 i forbindelse med stemmerettsjubileet. Cecilie Thoresen er en av åtte Akershuskvinner som presenteres her.