<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Åpen dag i Bodinsmia

Søndag 28. august åpnes Bodinsmia for publikum!

  •  (Foto/Photo)
    1/1

I fjor ferdigstilte MiA - Museene i Akershus og Trehjerte det omfattende arbeidet med å sette istand Bodinsmia. Blant annet ble vegger rettet opp, takbjelker restaurert og styrket, og hundrevis av individuelle gjenstander ble støvsuget og plassert tilbake på sin opprinnelige plass. 

Søndag 28. august  kan du komme og se resultatet selv!

Bodinsmia

Gustav Bodén var jernbanearbeider fra Värmland i Sverige. Han reiste til Norge for arbeid, og var blant annet med på byggingen av jernbanebrua over Minnesund. Etter at brua åpnet i 1880 slo han seg ned ved Minnesund med kona Marie Amundsdatter fra Eidsvoll. Så kjøpte han en nedlagt nålefabrikk ved Holtåa og startet en smie der på slutten av 1880-tallet. Smia brant rundt 1918, og en ny ble bygget der den nåværende smia ligger, litt unna elva denne gangen. Maskinene var nemlig ikke lenger avhengig av vannkraft, kun elektrisitet.

Gustav og Marie fikk 7 barn, hvorav 6 sønner levde opp. Tre av disse, Edvin, Fridtjof og Birger ble smeder som faren. Fridtjof overtok etter faren og drev smia videre med brødrene som ansatt. Smia ble viden kjent for sitt kvalitetsarbeid, og folk kom langveisfra for å kjøpe eller reparere diverse redskaper.

Siden 1960-tallet har smia stått stille. Smia ble overdratt fra Gjermund Bodin til Eidsvoll kommune i 1989. Redskaper og verktøy ligger fortsatt på sin vante plass.

Vil du lære mer? Les mer om smia her, eller møt opp på åpen dag 28. august!

Slik finner du fram

Adresse: Ljødalsstuvegen 1, 2092 Minnesund

Kjør E6 og ta av mot Minnesund. Kjør FV 177, sving til venstre inn på Habberstadvangvegen og deretter inn til høyre på Ljødalsstuvegen.