<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Taraldrud

I forbindelse med nytt nasjonalt beredskapssenter skal treverneverdige bygg flyttes fra Taraldrud til Follo museum.

  • Svalgangsbygningen og driftsbygningen på Taraldrud februar 2018.
    Svalgangsbygningen og driftsbygningen på Taraldrud februar 2018. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA

Akershus bygningsvernsenter har faglig ansvar og stiller med kompetanse på antikvarisk bygningsvern.

Det flyttes våningshus, stabbur og låve.

Les mer om prosjektet på Follo museums nettside.