<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs

Kurs for håndverkere

Akershus bygningsvernsenter arrangerer kurs for håndverkere i Akershus som ønsker å arbeide med verneverdig bebyggelse. 

Kurs for huseiere

Kursene for private eiere er praktiske og nyttige, og gir en innføring i tema som vindusrestaurering, skifte av bunnstokk, tørrmuring og maling.

Kurskalender