Hopp til hovedinnhold
 /

Akershus bygningsvernsenter samler håndverkere fra hele Viken. Nå kan håndverkere fra hele fylke på tvers av fagene samles i Håndverkernettverket for å veksle kunnskap om byggeskikk, håndverk og bygningsvern.


Meld deg inn som medlem av Håndverkernettverket og delta i høstens samlinger. Vi arrangerer samlinger med fokus på problemstillinger innen bygningsvern og håndverk.

Tradisjoner i bygningsvern er mange og like varierte som tilnærmingene til de som driver med dem.

Akershus bygningsvernsenter ønsker å samle dette mangfoldet i et nettverk, hvor medlemmer kan dele kunnskap og erfaringer.

Vi vil tilby ulike foredrag om bygningsvern og etter hvert arrangere treff med faglig innhold. 

Nettverkets egne håndverkere vil også bidra med problemstillinger, løsninger og spennende temaer. Temaene kan rettes mot både enkeltfag og på tvers. Alle er velkomne til å delta i så stor grad de ønsker. Formålet er både å heve kompetanse og koble sammen dyktige håndverker, som kan bidra til flere og bedre restaurerte bygninger i regionen vår.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1