<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Photo/Background /

Aktiviteter for Håndverkernettverk

Vinter / vår 2022

Program for vinter/vår 2022

Digitale møter er åpne for påmelding for alle medlemmer i Håndverkernettverket.

Fysiske samlinger er forbeholdt utøvende håndverkere, som har sitt daglige virke innenfor arbeid med gamle bygninger. Alle som skal være med på samling må være medlem av Håndverkernettverket, og det er bindende påmelding med egenandel kr 150,- for et varmt måltid. 

Begrenset antall plasser, «først til mølla» gjelder.

Etter påmelding vil deltakere motta en bekreftelse. Det vil ikke bli sendt ytterligere påminnelser.

Bygningsfysikk og etterisolering

  • 10. februar, kl. 18-20
  • Digitalt møte: Teams

Bygningsfysikk; grunnleggende innføring i de fysiske forholdene rundt luft og fuktvandring.

Fukt- og varmetransport gjennom vegger og tak.

Hva er viktig å passe på ved etterisolering av eldre bygninger. Utvendig og innvendig etterisolering.

Dilemmaer innenfor vern

  • 7. april, kl. 17-20
  • Fysisk oppmøte: Hospitalet, Niels Carlsens gt 20, Drøbak. Oppført 1793, fredet i 1924.

Samlingent tar for seg bygningsvern, herunder problemstillinger og dilemmaer rundt vern, lovverk, bruksendring og tilpasninger til dagens bruk. Prosjektleder Sindre Sandberg viser rundt, og forteller om dilemmaer og valg som er gjort underveis i restaureringsarbeidene.

Vi starter med mat og prat.

Pris og påmelding

Bindende påmelding, kr 150,- i egenandel. Etter påmelding vil deltakere motta en bekreftelse. Det vil ikke bli sendt ytterligere påminnelser. Begrenset antall plasser, «først til mølla». Utøvende håndverkere prioriteres.

Leire og stein

  • 12. mai, kl. 17-20 
  • Fysisk oppmøte: Follo Museum
  • Instruktører: Vegard Røhme og Christopher Millar

Lær om bruk av leire og stein, ute og inne i eldre bygninger. Vi ser på prinsippene og historien bak tørrmuringstradisjonen og diskuterer utfordringer ved vedlikehold. Vi snakker om egenskapene som gjør leire til så fleksibelt, tilpasningsdyktig og medgjørlig materiale.

Praktisk øvelse med naturstein og leirmørtel.

Vi starter med mat og prat.

Pris og påmelding

Bindende påmelding, kr 150,- i egenandel. Etter påmelding vil deltakere motta en bekreftelse. Det vil ikke bli sendt ytterligere påminnelser. Begrenset antall plasser, «først til mølla». Utøvende håndverkere prioriteres.