Hopp til hovedinnhold

Hvem er vi?

Akershus bygningsvernsenter er en del av MiA - Museene i Akershus.

Vårt mål er å ta vare på vår kulturarv, ved å redusere tap av verneverdige bygninger og anlegg.

Vi samarbeider tett med huseiere og håndverkere gjennom rådgivning, oppfølging og praktiske kurs i bygningsvern, tradisjonshåndverk og bærekraftig bruk.

Kurs i bygnignsvern 

Kursrekken for håndverkere er gratis, og tar for seg ulike tema som bygningsanalyse, stilhistorie, taktekking, vindusrestaurering, muring og maling. I tillegg til kursrekken har vi enkeltkurs i blant annet lafting, smiing og rapping.

De åpne kursene for alle interesserte er praktiske og nyttige, og gir en innføring i tema som vindusrestaurering, tørrmuring og maling. 

Vi benytter noen av landets mest erfarne instruktører.

Rådgivning og befaring til huseiere 

Våre bygningsvernrådgivere reiser ut til huseiere og gir praktiske råd om istandsetting og ny bruk av verneverdige bygninger. Eierne tar selv kontakt og første befaring er gratis. Tilbudet gjelder tidligere Akershus. 

I tillegg har vi gratis førstegangs rådgivning over nett til huseiere i tidligere Akershus og Østfold.

Andre tjenester

Vi har høy fagkompetanse og kan utføre tilstandsrapporter og registreringer av bygninger og anlegg som skal bevares.

Våre samarbeidspartnere

Viken fylkeskommune
Buskerud bygningsvernsenter
Bygningsvernsenteret Rørosmuseet
Østfoldmuseene
Bygg og Bevar
Kulturminnefondet
Fortidsminneforeningen / "Kulturminner for alle"
Norsk kulturarv
Riksantikvaren
Bygningsvernsenteret i Kuldiga
Murbyen Oslo
Kulturminnebøndene
KUL - Utvalgte kulturlandskap
Fylkesmannen Oslo og Viken
Byantikvaren i Oslo
Kommuner i Viken

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1