<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Bygningsvern i praksis

Hvem er vi?

Akershus bygningsvernsenter er en del av MiA - Museene i Akershus.

Vårt hovedmål er å redusere tap av verneverdige bygninger og anlegg i Viken. Vi jobber med bevaring av bygninger og anlegg gjennom formidling av tradisjonshåndverk og byggeskikk i nær dialog med håndverkere, eiere og andre.

Gjennom praktiske kurs til håndverkere og alle interesserte bidrar vi til utvikling, bevaring og bærekraftig bruk.

I tillegg reiser vi på befaring til huseiere og gir råd om istandsetting og ny bruk.

Kurs i bygnignsvern 

Kursrekken for håndverkere er gratis, og tar for seg ulike tema som bygningsanalyse, stilhistorie, taktekking, vindusrestaurering, muring og maling. I tillegg til kursrekken har vi enkeltkurs i blant annet lafting, smiing og rapping.

De åpne kursene for alle interesserte er praktiske og nyttige, og gir en innføring i tema som vindusrestaurering, tørrmuring og maling. 

Vi benytter noen av landets mest erfarne instruktører.

Rådgivning og befaring til huseiere 

Våre bygningsvernrådgivere reiser ut til huseiere og gir praktiske råd om istandsetting og ny bruk av verneverdige bygninger. Eierne tar selv kontakt og første befaring er gratis.Tilbudet gjelder tidligere Akershus. I tillegg har vi gratis førstegangs rådgivning over nett til huseiere i tidligere Akershus og Østfold.

Andre tjenester

Vi veileder huseiere om tilskuddsordninger og søknadsskrivning. I tillegg utfører vi tilstandsrapporter og registreringer for kommuner, fylket og private eiere.

Har du spørsmål?