<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs for håndverkere

For deg som ønsker å arbeide med verneverdig bebyggelse.

Vi tilbyr både enkelte kurs og en kursrekke som består av sju samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting.