Hopp til hovedinnhold

For deg som ønsker å arbeide med verneverdig bebyggelse.

Akershus bygningsvernsenter har som mål å bidra til kompetanseheving for håndverkere som arbeider med verneverdig bebyggelse.

Vi tilbyr både enkelte kurs og en kursrekke som består av 8 samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. For enkeltkurs se under ​KURS

Da har vi åpnet for påmelding for 2024/2025. 

Søknadsfrist er 9. juni 2024 

 Har du spørsmål - ta kontakt med Christel på mail: christel.grondahl@mia.no

INTRODUKSJON TIL BYGNINGSVERN - "KURSREKKA"

Alle 8 samlingene pågår mellom kl. 8 og 16. torsdag, fredag og lørdag. 

Pris: Det er ingen kursavgift ved deltagelse på kursrekka. 

Maks antall deltagere er 12 personer. Utøvende håndverkere i Akershus vil bli prioritert.

Det er pliktig oppmøte til alle samlinger i kursrekka. Etter endt kursrekke vil alle deltagere motta deltagerbevis.

Kursledere er både innleide eksperter på de ulike fagområdene og Akershus bygningsvernsenters egne ansatte.

Kursplan for   "KURSREKKA":

Endringer kan komme. 

Samling 1 - september

STILHISTORIE, BYGGESKIKK OG VERKTØYBRUK

 • Stilhistorie og bygningsutviklingen i Norge gjennom tidene. 
 • Byggeskikk i vår region.
 • Materialbruk og verktøybruk som viktige elementer i håndverkstradisjonen vår. 
 • Samling 2 - oktober 

  BYGNINGSANALYSE

 • Hvordan "lese" og datere huset ved å se nøye på materialer, konstruksjoner og stilperioder.
 • Identifisering av de vanligste skadeårsakene.
 • Kort innføring i tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger (etter NS-EN 16096).
 • Samling 3 - november

  ENERGIEFFEKTIVISERING OG BYGNINGSFYSIKK

 • Hva skiller et gammelt hus fra et moderne?
 • Hva er gode valg for energieffektivisering i eldre bygninger? Hva kan gå galt?
 • Praktiske øvelser
 • Samling 4 -  desember

  KULTURMINNEVERN 

  • Hvilke regler gjelder hvis huset er vernet, fredet eller "bare" bevaringsverdig? Hva må man søke om? Og hvem skal man søke til?
  • Tilskudd - hvem søker man fra og hvordan?

  Samling 5 - januar

  RESTAURERING AV VINDUER OG DØRER

  • Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trereparasjoner og overflatebehandling.
  • Låser og beslag.
  • Praktiske øvelser.

  Samling 6 - mars

  REPARASJON AV KONSTRUKSJONER I TRE

  • Tradisjonelle konstruksjoner i tre, lokal byggeskikk
  • Skadebilder og reparasjonsstrategier
  • Praktiske øvelser.

  Samling 7 - april 
  TØRRMURING OG LEIREMØRTEL

  • Prinsippene bak tørrmuring med naturstein. 
  • Bruk av leire i bygninger - om rapping, tilslag mm.
  • Praktiske øvelser.

  Samling 8 -  juni 
  MALING

  • Utvendig maling av trevegger - tilstandsvurdering, skraping, børsting, vasking. 
  • Påføring av linoljemaling.
  • Koking og påføring av komposisjonsmaling (tradisjonell rugmelsmaling)


  Museum24:Portal - 2024.05.16
  Grunnstilsett-versjon: 1