Hopp til hovedinnhold

Svalgangsbygning - Et restaureringsprosjekt

Velkommen til en gjennomgang for håndverkere

Velkommen til en ettermiddag med spennende gjennomgang av et stort restaureringsprosjekt!

Grendebygg as, ved Per Ivar Moen viser oss rundt på en flott svalgangsbygning fra ca. 1730 på Ullershov. Bygget er satt sammen av to laftekasser, antatt med ulik alder. I tillegg kan det være gjenbruk fra to forskjellige bygg i den ene av laftekassene. Her er det mye spennende å «lese» ut av bygget!

Grendebygg holder på å istandsette bygningen. Bygget var ubebodd og i svært dårlig stand ved oppstart av arbeidene.

Per Ivar tar oss gjennom prosessen og viser reparasjonsmetoder og materialbruk.

Meld deg på

Påmeldingen er bindende. Meld deg på innen 3. oktober kl. 21.00. Etter dette stenges påmeldingen.

Egenandelen er 150,- inkludert pizza.