<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Villa Sandmo og byggene på eiendommen

Også den nyere historien må bevares og formidles

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Villa Sandmo

Villa Sandmo ble bygd i 1947 og er i såkalt byggmesterfunkis. Sandmo og de andre byggene på eiendommen tilkom bygdetunet i 2011.

Villa Sandmo huser i dag kontorene til de ansatte og telefonutstillingen som ble satt opp i 2015. Resten av bygget er i en musealiseringsprosess og er planlagt å formidle middelklassens liv og kultur i etterkrigstiden.

Rundt Sandmo er den flotte hagen som husmoren Greta Bjørklund la voldsomt mye energi og kjærlighet ned i. Hagen blir for tiden restaurert av en frivillig hagegruppe, som jobber etter museale prinsipper der de har laget en hageplan basert på blant annet flere års kartlegging av vekstene i hagen.


Grisehus

Grisehuset har flere rom og det ene rommet hadde luke i gulvet med møkkakjeller under. Det brukes i dag til oppbevaring og vedskjul.


Katthult og smia

I overetasjen ligger det som opprinnelig var en utleieleilighet kalt Katthult. Her har Hemnes husflidslag i dag et flott husflidsutsalg som stort sett er åpent hver gang det er aktivitet på tunet.

I kjelleren ligger smia der Øyvind Bjørklund tok alt fra små reparasjoner for lokalmiljøet til større oppdrag for det offentlige. Denne har blitt brukt som utstillingslokale for Vintage Bikes Norway og fremover er det planlagt å få smia i drift for å holde kurs i smiing og historiske vedlikeholdsarbeider.


Garasje

Av noe nyere dato. Brukes i dag til oppbevaring.


Hønsehus og utedo

Ikke i bruk i dag.