Hopp til hovedinnhold

Sommerfjøset

På grensen mellom inn- og utmark

  • 1/1
    Foto: Eirik Kristoffersen

Sommerfjøset er fra Langsrud i Høland og ble trolig bygd omkring 1750. Det ble gitt i gave til bygdetunet i 1990 og reist i 1991.

Sommerfjøsene var gjerne plassert ved gjerdet som skilte innmark og utmark og lot bøndene styre når på året buskapen beitet hvor. Disse byggene ble ofte bygget av gammelt materiale og det er derfor relativt få sommerfjøs bevart i Norge.

I dag brukes sommerfjøset vårt til lagring av større landbruksredskaper.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1