<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Falletstua

Falletstua er både det eldste huset på bygdetunet og det første museumsbygget vårt.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Bygget er etter sigende den eldste loftsstua fra regionen og antas å være fra 1600-tallet. Opprinnelig sto stua på husmannsplassen Fallet i Dalsroa i Søndre Høland.

De første tiårene på 1900-tallet sendte Norsk Folkemuseum innkjøpere land og strand rundt i hele Sør- og Midt-Norge for å lete etter bygg og gjenstander som kunne være interessante for Folkemuseets samlinger på Bygdøy utenfor Oslo. Mens mange syntes det var flott å møte interesse fra sånt «fint folk» og få muligheten til å tjene litt på at folkekulturinteresserte byfolk ønsket seg de gamle greiene som bondebefolkningen var i ferd med å bytte ut, falt det en del tungt for hjertet at bygdene ble ribbet for sine fineste kulturminner. Blant de store motstanderne av Folkemuseets innkjøp og flytting av bygg og gjenstander var Rikard Berge, som startet Kviteseid museum, og Vilhelm Kragh, som kjøpte gamle bygg i Agder og Setesdal for å redde dem fra «Museumsdjævelen på Bygdø».

På 1920 eller 30-tallet skal det ha vært innkjøpere fra Norsk Folkemuseum i Søndre Høland, som viste interesse for den gamle loftsstua på Fallet. Dette kom den lokale folkeminnesamleren, fanejunker August Krogh for øre. Han hadde tidligere tatt til orde for å bevare kulturminnene fra området lokalt, til glede for hølendingene, fremfor at de skulle kjøpes opp og flyttes ut av bygda. Dette var en periode der det tradisjonelle landbruket og de gamle levevisene var i rask endring om mange var opptatt av å ta vare på minnene av det gamle for ettertiden.

August Krogh kjøpte Falletstua rundt 1930 og flyttet den til gården sin Sandskrok. Der bygde han opp en samling kuriositeter og gjenstander som han mente var viktige å bevare for ettertiden. I 1944 døde August Krogh og arvingene hans gav Falletstua med innhold som gave til kommunen, med mål om at det skulle opprettes et bygdetun i området.

I 1956 ble Falletstua satt opp her på Hemnes og Søndre Høland bygdetun ble åpnet med denne stua som grunnstein. Her kan du studere gammel byggeskikk og en stor samling spennende gjenstander fra Søndre Høland og bygdene omkring. I tillegg viser Falletstua hvordan man på begynnelsen av 1900-tallet tenkte om museum og kulturminnevern, så her kan man lære både lokalhistorie og museumshistorie.

Interiøret i Falletstua

Bildene nedenfor viser hvordan museet har valgt å innrede Falletstua.

 • Interiøret i Falletstua. (Foto/Photo)
  1/5
  Interiøret i Falletstua. (Bilde 1 av 5)
 • Interiøret i Falletstua. (Foto/Photo)
  2/5
  Interiøret i Falletstua. (Bilde 2 av 5)
 • Interiøret i Falletstua. (Foto/Photo)
  3/5
  Interiøret i Falletstua. (Bilde 3 av 5)
 • Interiøret i Falletstua. (Foto/Photo)
  4/5
  Interiøret i Falletstua. (Bilde 4 av 5)
 • Interiøret i Falletstua. (Foto/Photo)
  5/5
  Interiøret i Falletstua. (Bilde 5 av 5)