<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bråtenstua

En husmannsstue med levende minne

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Eirik Kristoffersen

Bråtenstua var, sammen med Falletstua og Kinnestad, blant de første bygningene som var satt opp til åpningen av Aurskog-Høland bygdetun i 1964.

Bråtenstua skal ifølge tradisjonen være fra 1750-tallet og sto på Nygård i Høland. Omkring 1890 ble Søndre Bråten skilt ut som husmannsplass under gården Kolberg, og Bråtenstua ble flyttet dit rundt 1900 for å fungere som husmannsstue.

I 1939 kjøpte Ole Kristian Sundby den gamle husmannsplassen og den var hjemmet til Sundbyfamilien frem til de bygget nytt våningshus i 1953. Dette sammenfalt godt med det gryende arbeidet for å opprette et bygdetun og omkring 1955 kjøpte bygdetunnemda Bråtenstua og flyttet den hit til Hemnes.

Bråtenstua gir et godt bilde av hvordan levekårene i hølandsbygdene kunne være i tiden helt frem mot andre verdenskrig. Her er det ikke mange unødvendige luksusgjenstander å finne, men alt er solid og funksjonelt bygget. Stua står ekstra godt frem som kontrast til Kinnestadbygningen, som er fra samme periode, men som var bebodd av en familie som hadde helt andre økonomiske forhold. Stua har ingen form for isolasjon, og med enkeltglass i vinduene og bare en ovn, går det bare an å forestille seg hvor kaldt det kan ha vært i de strengeste vintermånedene.

Enkelte dager kan du være heldig og møte Gunnar som vokste opp i Bråtenstua og høre hans mange historier fra en tid som føles så mye fjernere enn den er.

Interiøret i Bråtenstua

Bildene nedenfor viser hvordan museet har valgt å innrede Bråtenstua.

 • Interiøret i Bråtenstua. (Foto/Photo)
  1/5
  Interiøret i Bråtenstua. (Bilde 1 av 5)
 • Interiøret i Bråtenstua. (Foto/Photo)
  2/5
  Interiøret i Bråtenstua. (Bilde 2 av 5)
 • Interiøret i Bråtenstua. (Foto/Photo)
  3/5
  Interiøret i Bråtenstua. (Bilde 3 av 5)
 • Interiøret i Bråtenstua. (Foto/Photo)
  4/5
  Interiøret i Bråtenstua. (Bilde 4 av 5)
 • Interiøret i Bråtenstua. (Foto/Photo)
  5/5
  Interiøret i Bråtenstua. (Bilde 5 av 5)