<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2043410902496899&ev=PageView &noscript=1"/>
Oslofjordmuseet
Photo/Background /

Hva forsket ekspedisjonen på?

Photo/Background /

Det vitenskapelige programmet til ekspedisjonen var svært omfattende.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

 I sju år utførte mannskapet dybdemålinger, strømmålinger, temperaturmålinger, nordlysobservasjon og målinger av jordmagnetisme i havområdene utenfor Sibir og Nordøstpassasjen. Ansvarlig for forskningen var den unge forskeren Harald Ulrik Sverdrup. 

  •  (Foto/Photo)
    1/1
Photo/Background /

Hvordan utførte ekspedisjonen forskningen i sju år?

For å kartlegge Polhavets karakter, dybde og utstrekning skulle Amundsen i likhet med Nansen benytte et skip i drift over Polhavet. Fra skipet kunne forskningen utføres inne i skipet, fra skipets dekk og på drivisen. Både «Fram» og «Maud» hadde egne laboratorier hvor observasjoner kunne bearbeides. Målet var å drive innefrosset i isen over Polhavet.

En tredelt ekspedisjon

Formelt varte «Maud»-ekspedisjonen fra 1918-1925, men ble utført i tre ulike deler: 1918-1920, 1920-1921 og 1922-1925