<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Voksenopplæring

Gamle Hvam museum kan brukes av elever i voksenopplæring. Vi er behjelpelig med å ta imot grupper og tilpasse undervisningen deres ønsker.