Hopp til hovedinnhold

Videregående skole

Gamle Hvam museum kan brukes av elever på videregående skole. Vi er behjelpelig med å ta imot grupper og tilpasser undervisningen etter deres ønsker.

  • Bildet viser ungdommer som sitter rundt en benk og snakker. Han ene har på seg en bowlerhatt.
    1/1
    Foto: Ingrid Aas/MiA

Undervisningsopplegg på Gamle Hvam kan inngå i flere læreplaner, og her er eksempler på noen relevante kompetansemål fra læreplanen  i historie (HIS01-03).  

Kompetansemål etter vg2​

  • Utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt.
  • Gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn.
  • Presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn.

Kompetansemål etter vg3

  • Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden.
  • Vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger

Vi kan tilrettelegge for andre læreplaner og flere kompetansemål og! Ta kontakt så finner vi ut av det.