<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Videregående skole

Gamle Hvam museum kan brukes av elever på videregående opplæring, både i studieforberedende og yrkesfaglige linjer. Vi er behjelpelig med å ta imot grupper og tilpasse undervisningen deres ønsker.

  • Publikum Gamle Hvam (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Ingrid Aas/MiA

En utflukt til Gamle Hvam kan inngå i følgende kompetansemål:

  • ​Forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn.
  • Gjøre rede for næringsutviklingen i Norge fra ca 1500 til ca 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden.
  • Undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden.
  • Gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengre periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon.
  • Drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet.