<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen for Gamle Hvams museums plantesamling er en plan som begrunner premissene for bevaring og muligheter og begrensninger for anleggets vedlikehold og videre utvikling.

Gamle Hvam museums plantesamling er en presentasjonshage for stauder, roser og prydbusker som var typiske i østnorske hager før 1950. 

Innsamlingen av plantene startet på slutten av 1980-tallet. Fra 2003 ble arbeidet knyttet til Norsk Genressurssenters arbeid med Plantearven. 

Plantesamlingen fungerer i dag som klonarkiv og denne samlingen har både nasjonal, regional og lokal verneverdi. Planen er utarbeidet av Mari Marstein, konservator NMF.