<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen for Gamle Hvams museums plantesamling er en plan som begrunner premissene for bevaring og muligheter og begrensninger for anleggets vedlikehold og videre utvikling.

  •  (Foto/Photo)
    1/2

Gamle Hvam museums plantesamling er en presentasjonshage for stauder, roser og prydbusker som var typiske i østnorske hager før 1950. 

Innsamlingen av plantene startet på slutten av 1980-tallet. Fra 2003 ble arbeidet knyttet til Norsk Genressurssenters arbeid med Plantearven. 

Plantesamlingen fungerer i dag som klonarkiv og denne samlingen har både nasjonal, regional og lokal verneverdi. Planen er utarbeidet av Mari Marstein, konservator NMF.