<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Forskning og dokumentasjon

European peonies in Norwegian clone archives - a morphological study

  •  (Foto/Photo)
    1/2

The Finnish Gene Resources Centre Luke initiated in 2018 an investigation of European and West-Asian peonies in Nordic clone archives. The investigation covered morphological studies and DNA-studies of Paeonia anomala, Paeonia xhybrida, Paeonia humilis flore pleno, Paeonia tenuifoliaand Paeoniaxfestiva.

'Nordic Paradox' - den lille pionen på Hvam

  • By og bygd nr. 47 (Foto/Photo)
    1/1

I 2018 har Mari Marstein bidratt med en artikkel Pionen på Hvam. Kildepluralitet og immateriell kulturarvtil Norsk Folkemuseums årbok By og Bygd​ nr. 47 Immateriell kulturarv på museum utgitt av Museumsforlaget. Årboken handler om hvordan UNESCO-konvensjonen om den immaterielle kulturarven blir til virkelighet ute på museene i forskningen og formidlingen. 

I artikkelen beskriver Mari Marstein hvordan hun i sitt forskningsprosjekt har benyttet seg av mange forskjellige kildetyper og muntlige tilbakemeldinger fra publikum. På denne måten blir forskningsprosessen nærmest organisk og kan ta mange veier som samlet fører til kjennskap om pionen 'Nordic Paradox' historie.