Hopp til hovedinnhold

Sikringsarbeid

I løpet av vinteren 22/23 overtok Viken Fylkeskommune (nå Akershus Fylkeskommune) prosjektledelsen for istandsettingsprosjektet på museet.

Etter påske 2023 oppdaget vi større setningsskader på låven, særlig langs vestsiden og i stallen. Det hadde rast mer takstein, noe som tyder på at det har vært mer bevegelse i bygningen enn vanlig. Dette tror vi kommer av at vinteren hadde vært preget av stor veksling i temperatur, med medfølgende tining og frostspreng i bakken. Vi har lenge visst at låven også trengte istandsetting, men dette gjorde saken mer akutt. Siden da har vi sammen med eier jobbet med å utrede hva som må gjøres for å sikre at det ikke blir større skader før en stor istandsetting kan begynne.

I sommer ble det satt opp snøfangere som skulle forhindre at takstein datt ned, og i september ble det tatt borreprøver av grunnen i området rundt vestsiden av tunet. Planen var å ta prøver fra to punkter: ett punkt nede ved bekken og ett punkt nærmere låven.

Fundamentene langs nordveggen og særlig vestveggen, har lenge vært overvåket. Faren for utglidning er større enn tidligere. Låven må nå derfor sikres, så den ikke sklir av fundamentet den står på. Det skal derfor settes opp stålvaiere på tvers i låven, og anlegges en avlastningsvei på nedsiden. Veien skal sikre at maskiner som trengs i sikringsarbeidet kommer frem, og fri ferdsel for naboene som har musesumveien som innkjørsel til sine eiendommer. 

  • Bildet viser låven på Gamle Hvam. Været er fint og det er blå himmel.
    1/3
  • 2/3
  • 3/3
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1