<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Anna Monrads fortellinger

Nisser, hulderfolk og underjordiske, spøkelser og byttinger, vakre prinsesser og modige riddere. Anna Monrads fortellinger har røttene sine i den folkelige fortellerkulturen som levde på bygdene rundt oss i gamle dager.

 • Bokas forside.
  1/1
  Bokas forside. Illustratør: Kjersti Vatnan Ekman

Hvem var Anna Monrad?

Anna Monrad var født i Nes i 1886 og vokste opp hos besteforeldrene sine på plassen Tomtertangen som hørte til under Hvam. Bestemor, Inger Marie Fallet fra Sørum, er i bygdebøkene for Nes og for Sørum omtalt som ei av Romerikes siste eventyrfortellersker. Annas barndom ble naturlig nok prega av hennes historier og fortellertalent. Da Anna ble voksen og hadde utvandra til USA, skrev hun ned hva hun huska av fortellingene. Disse sendte hun til folkeminnegransker Rikard Berge, som i 1924 utga noen av dem i boka Norsk sogukunst. Annas originale manuskript ligger derfor i Telemark museums arkiv i Skien.

Ingen barnebok

Blant fortellingene finner vi skremmende historier og morsomme historier, beskrivelser av gamle skikker og tradisjoner, sagn, fortellinger om hverdagslige hendelser, og eventyr om lange reiser over blåne etter blåne. Mange av historiene inneholder deler som kan virke skremmende og fremmed på barn, derfor er ikke dette ei barnebok. Når dét er sagt, sier vi som Anna Monrad: 

«Ønsket mett er at døm må bli tel hugge for mange som er int’ressert i slikt.»

Interessert i å kjøpe boka?

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med Astrid Skedsmo på tlf 46 54 50 71 eller e-post: astrid.skedsmo@mia.no

Bokutgivelsen er støttet av Romerike historielag og Kulturvernrådet i Akershus.

 • Kulturvernradet_i_Akershus_logo.jpg
  1/1
 • Logo_Romerike_historielag.png
  1/1