<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

8.-10. trinn

Gamle Hvam museum kan brukes av elever på ungdomsskolen! Vi er behjelpelig med å ta imot grupper og tilpasser undervisningen etter deres ønsker.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Undervisningsopplegg på Gamle Hvam kan inngå i flere læreplaner, og her er eksempler på noen relevante kompetansemål fra læreplanen i samfunnsfag (SAF01-04). 

Kompetansemål etter 10. trinn

  • Drøfte hvordan framstillinger av fortiden, hendelser og grupper har påvirket og påvirker folks holdninger og handlinger.​
  • Utforsk hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøft innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur. 
  • Sammenligne hvordan politiske, geografiske og historiske forhold påvirker levekår, bosettingsmønstre og demografi i forskjellige deler av verden i dag.

Vi kan tilrettelegge for andre læreplaner og flere kompetansemål og! Ta kontakt så finner vi ut av det.