<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

8.-10. trinn

Vi er behjelpelig med å ta imot grupper fra 8.10.-trinn og tilpasse undervisningen deres ønsker.

En utflukt til Gamle Hvam kan inngå i følgende kompetansemål:

  • Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet og beskrive hvordan de peker fram mot samfunnet i dag.
  • Finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og diskutere hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde utviklet seg annerledes.
  • Drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv.​
  • Gjør greie for teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen.