<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

5.-7. trinn

Vi er behjelpelig med å ta imot grupper fra 5.7.-trinn og tilpasse undervisningen deres ønsker.

En utflukt til Gamle Hvam kan inngå i følgende kompetansemål:

  • ​Fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge fra vikingtiden til slutten av dansketiden og gjøre nærmere rede for et sentralt tema i denne perioden.
  • Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetninger og levevis.
  • Beskrive utviklingen i levekårene for kvinner og menn.
  • Høre om mennesker som lever under andre vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.