<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Verdiskapning for håndverkere

Høsten 2018 starter vi et verdiskapningsprosjekt for håndverkere som tidligere har deltatt på kursrekken i Akershus bygningsvernsenter.

Målet med prosjektet er å øke spesialkompetansen i bygningsvern, og utvide nettverket. Prosjektet har også fokus på næringsutvikling.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Viken fylkeskommune og Riksantikvaren.

Mer informasjon om prosjektet her [PDF]: