<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bygninger i utvalgte kulturlandskap: Øya - Nordre Eik

Akershus bygningsvernsenter bistår eiere av landbruksbygninger med råd om istandsetting og ny bruk.

 • Foto: Margret Lie Wessels / MiA

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesmannen, Viken fylkeskommune (tidl. Akershus fylkeskommune), Landbruksavdelingen i Nannestad, grunneiere og Akershus bygningsvernsenter.

Les mer om satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket her.

 • Foto: Margret Lie Wessels / MiA
  1/7
  Foto: Margret Lie Wessels / MiA
 • Foto: Margret Lie Wessels / MiA
  2/7
  Foto: Margret Lie Wessels / MiA
 • Foto: Margret Lie Wessels / MiA
  3/7
  Foto: Margret Lie Wessels / MiA
 • Foto: Margret Lie Wessels / MiA
  4/7
  Foto: Margret Lie Wessels / MiA
 • Foto: Margret Lie Wessels / MiA
  5/7
  Foto: Margret Lie Wessels / MiA
 • Foto: Margret Lie Wessels / MiA
  6/7
  Foto: Margret Lie Wessels / MiA
 • Foto: Margret Lie Wessels / MiA
  7/7
  Foto: Margret Lie Wessels / MiA