<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Uthuset i Lillestrøm

Vi redder uthuset i Lillestrøm og setter det istand etter antikvariske prinsipper.

 • Uthuset før istandsetting.
  Uthuset før istandsetting.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturminner for alle (Fortidsminneforeningen), Skedsmo videregående skole ved byggfag, Skedsmo kommune, Viken fylkeskommune (tidl. Akershus fylkeskommune), Foreningen Gamle Lillestrøm og Akershus bygningsvernsenter.

Tømrere: Alexander Arneberg og Peder Nerli

 • 1/2

Følg med her og på Facebook  for oppdateringer i prosjektet! #uthusetlillestrøm

Perle under restaurering

Søndag 23. september 2018 arrangerte Fortidsminneforeningen i samarbeid med Akershus bygningsvernsenter «Perle under restaurering» på uthuset i Lillestrøm.

Bygningsvernrådgiver Ole Jakob Holt fortalte om prosjektet, og tømrer Alexander Arneberg og malermester Ole Andreas Klaveness deltok i den faglige diskusjonen om løsninger og fremdrift.

 • 1/5

Se bilder fra istandsettingsprosessen

 • Alexander Arneberg og Peder Nerlie
  1/15
  Alexander Arneberg og Peder Nerlie
 • Tidlig fase
  2/15
  Tidlig fase
 • Fargeprøve
  3/15
  Fargeprøve
 • Flere lag maling
  4/15
  Flere lag maling
 • Jekking av uthuset
  7/15
  Jekking av uthuset
 • Legge teglstein
  8/15
  Legge teglstein
 • Omfattende drenering
  9/15
  Omfattende drenering
 • Steinpilarer
  10/15
  Steinpilarer
 • Taket legges
  11/15
  Taket legges
 • Teglstein og sinkrenner
  12/15
  Teglstein og sinkrenner
 • Utskifting av råttent tømmer
  13/15
  Utskifting av råttent tømmer
 • Vorta fjernes
  14/15
  Vorta fjernes
 • Utskifting av råtten stokk
  15/15
  Utskifting av råtten stokk

Byfesten 15. juni i Lillestrøm

Under byfesten i Lillestrøm feiret vi istandsettingen av uthuset med aktiviteter for hele familien!

Om uthuset i pressen