<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Uthuset i Lillestrøm

Vi redder uthuset i Lillestrøm og setter det istand etter antikvariske prinsipper.

  • Uthuset før istandsetting.
    Uthuset før istandsetting.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturminner for alle (Fortidsminneforeningen), Skedsmo videregående skole ved byggfag, Skedsmo kommune, Akershus fylkeskommune, Foreningen Gamle Lillestrøm og Akershus bygningsvernsenter.

Tømrere: Alexander Arneberg og Peder Nerli

Følg med her og på Facebook  for oppdateringer i prosjektet! #uthusetlillestrøm

Perle under restaurering

Søndag 23. september arrangerte Fortidsminneforeningen i samarbeid med Akershus bygningsvernsenter «Perle under restaurering» på uthuset i Lillestrøm.

Bygningsvernrådgiver Ole Jakob Holt fortalte om prosjektet, og tømrer Alexander Arneberg og malermester Ole Andreas Klaveness deltok i den faglige diskusjonen om løsninger og fremdrift.

Om uthuset i pressen