Hopp til hovedinnhold

Kursrekken 2022-23 er nå fulltegnet. Vil du stå på venteliste? Send oss en e-post: bygningsvernsenteret@mia.no

Akershus bygningsvernsenter har som mål å bidra til kompetanseheving for håndverkere som arbeider med verneverdig bebyggelse.

Kursrekken består av sju samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. Det er ingen kursavgift, men pliktig oppmøte på alle samlingene.

Deltagerne vil bli bedre kvalifisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse på antikvariske premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk og teknologi. 

Deltagerne vil jobbe praktisk med tradisjonelt verktøy og metodikk.

Kursplan (vi tar forbehold om eventuelle endringer i planen):

01.-03. september 2022​
STILHISTORIE, BYGGESKIKK OG VERKTØYBRUK

Vi skal se på stilhistorien og bygningsutviklingen i Norge gjennom tidene. Materialbruk og verktøybruk som viktige elementer i håndverkstradisjonenvår. Vi ser på ulike høvler og spor, sletthøvling av bord, retting, kanting,kantprofilering og høvling av Barokk-og Rokokkoprofiler.  

Sted: Follo museum, Drøbak

Instruktører: Jarle Hugstmyr (Norsk Håndverksinstitutt) og Per-Willy Færgestad

20.-22. oktober 2022
BINDINGSVERK

Bygging av uthus itungt bindingsverk. Kurset er praktisk og gir en innføring i bindingsverketskonstruktive prinsipp. Erfaring med hvordan treforbindelser og skjøter utføres.Bindingsverkets historie, metode og anvendelse blir belyst. De praktiskeoppgavene utføres utendørs. Ta med eget verktøy hvis du har.

Sted: Follo Museum, Drøbak

Instruktører: Robert Klumpp (Tømrermester fra Tyskland) og Per-Willy Færgestad

24.-26. november 2022
BYGNINGSANALYSE

Vi "leser"og daterer huset ved å se nøye på materialer, konstruksjoner og stilperioder.Vi identifiserer noen av de vanligste skadeårsakene, og gir en kort innføring itilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger (etter NS-EN 16096).

Sted: Fossum gård, Enebakk

Instruktører: Vegard Røhme og Ole Jakob Holt

09.-11. februar 2023
HØVELMAKING

Vi lager sems oghulkilhøvler – fra trekloss til ferdig høvel. Til dette kurset er det enegenandel på ca. 1500 kr til materialer.

Sted: Rudvideregående skole, Bærum

Instruktører: JarleHugstmyr (Norsk Håndverksinstitutt) og Per-Willy Færgestad

23.-25. mars 2023
RESTAURERING AV VINDUER

Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trereparasjoner og overflatebehandling.

Sted: Follo museum, Drøbak

Instruktør: Per-Willy Færgestad

27.-29. april 2023
TØRRMURING OG LEIREMØRTEL

Vi lærer prinsippenebak tørrmuring med naturstein. Vi rapper tømmervegger med leirmørtel, og gårgjennom egenskaper og bruksområder til leire og tilslaget (halm, dyrehår,sand). Videre ser vi på annen bruk av leire i bygninger. Kurset er bådeteoretisk og praktisk.

Sted: Gamle Hvam, Nes

Instruktører: Christopher Millar og Vegard Røhme

01.-03. juni 2023
MALING

Vi jobber med utvendig maling av trevegger - tilstandsvurdering, skraping, børsting, vasking. Påføring av linoljemaling.

Vi koker og påfører komposisjonsmaling (tradisjonell rugmelsmaling)

Sted: Follo museum, Drøbak

Instruktør: Cecilie Breen

Alle kurs pågår mellom kl. 8 og 16. Det er ingen kursavgift ved deltagelse på kursrekken. 

Maksantall deltagere er 12 personer. Utøvende håndverkere vil bli prioritert.

Det er pliktig oppmøte til alle samlinger i kursrekka. Etter endt kursrekke vil alle deltagere motta deltagerbevis.

Kontaktpersoner

Per Willy Færgestad

Per Willy Færgestad

Seniorrådgiver, tømrermester og ingeniør. Fagansvarlig for håndverkerkurs. Avd. Follo
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1