Hopp til hovedinnhold

Kle huset riktig - om kledning, vedlikehold og materialvalg

Byggets kledning har to viktige oppgaver. Den første er å skjerme bygget for vær og vind. Den andre er estetisk. Kledningen er både byggets skjerm mot og ansikt utad til verden.

  • Hvitt, eldre hus, med tre person i front som ser på huset.

Gjennom tidene har estetiske og teknologisk utviklinger gjort sitt for å sette preg på byggene våre. Kledning, listverk og panel er derfor viktige identitetsbærer for byggets historie.

Lær deg å kjenne igjen og ta vare på stilepokene i egen kledning og panel - bli med på kurs i kledning, vedlikehold og materialkvalitet.

Kurset vil ta for seg ulike stilepoker i byggeskikken. Det vil gå igjennom typiske skader og gi en innføring i materialkvalitet, vedlikehold og istandsetting.


Program

• 18.00-18.15: Velkommen v/ Akershus bygningsvernsenter
• 18.15-19.00: Stil og teknologi, tilstand og tiltak
• 19.00-19.15: Pause med kringle
• 19.15-20.00: Materialkvalitet, typiske skader og vedlikehold
• 20.00-20.15: Pause
• 20.15-21.00: Fra teori til praksis: Omvisning og om valg av riktig material i lagerhallen

Det blir servert kaffe/ te og kake.

Praktisk informasjon:

Pris: kr. 500,-

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1