Hopp til hovedinnhold

Kuldiga i Latvia

Samarbeid over landegrenser

 • Tre håndverkere i et verksted står samlet rundt en gammel dør.
  1/1

Kuldiga by og samarbeidet vårt

Kuldiga by ligger ved bredden av elven Venta, 60 km inn i Latvia fra Østersjøen. Fra Riga er det to timers biltur. Byen er kjent tilbake til 1200-tallet, og var en av mange viktige handelsbyer i det store Hansanettverket, hvor også Bergen var med. 

Gamlebyen i Kuldiga har 2500 innbyggere, mens hele kommunen har 15000. Gamlebyen er preget av bygninger fra 1670-1900. Den har egen verneplan og høy verneverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Byen er lite berørt av branner, krig og reguleringer. Kuldiga står på UNESCOs tentative liste og fikk sommeren 2013 tildelt vernepris fra EU, Europa Nostra, for sitt arbeid med bevaring av den gamle bebyggelsen, samt involveringen av beboerne/eierne av bygningene.

Bilder av byen og landskapet:

 • 1/13
 • 2/13
 • 3/13
 • 4/13
 • 5/13
 • 6/13
 • 7/13
 • 8/13
 • 9/13
 • 10/13
 • 11/13
 • 12/13
 • 13/13

Kart og bilder fra byen:

 • 1/23
 • 2/23
 • 3/23
 • 4/23
 • 5/23
 • 6/23
 • 7/23
 • 8/23
 • 9/23
 • 10/23
 • 11/23
 • 12/23
 • 13/23
 • 14/23
 • 15/23
 • 16/23
 • 17/23
 • 18/23
 • 19/23
 • 20/23
 • 21/23
 • 22/23
 • 23/23

Samarbeidet med Kuldiga startet i 2006, da Norsk handverksutvikling - NHU på Maihaugen fikk forespørsel om å være partner i et restaurerings- og utdanningsprosjekt for håndverkere. Riktig Restaurering Drøbak-RRD (i dag Akershus bygningsvernsenter) skulle være norsk samarbeidspartner. Håndverkerprosjektene begge steder ville utfylle hverandre og være nyttige for begge parter. I september 2008 startet det første felleskurset i Drøbak, og i oktober var det et to ukers dørkurs i Kuldiga.

Dører fra Kuldiga og prosjektet:

 • 1/41
 • 2/41
 • 3/41
 • 4/41
 • 5/41
 • 6/41
 • 7/41
 • 8/41
 • 9/41
 • 10/41
 • 11/41
 • 12/41
 • 13/41
 • 14/41
 • 15/41
 • 16/41
 • 17/41
 • 18/41
 • 19/41
 • 20/41
 • 21/41
 • 22/41
 • 23/41
 • 24/41
 • 25/41
 • 26/41
 • 27/41
 • 28/41
 • 29/41
 • 30/41
 • 31/41
 • 32/41
 • 33/41
 • 34/41
 • 35/41
 • 36/41
 • 37/41
 • 38/41
 • 39/41
 • 40/41
 • 41/41

Akershus bygningsvernsenter har fortsatt det gode samarbeidet med flere årlige treff med forskjellige tema i Drøbak og Kuldiga. Samarbeidsprosjektet har vært en suksess også for norsk EØS-samarbeid (EEA grants og Norway grants) og det er et av skryteprosjektene til Utenriksdepartementet og Riksantikvaren, beskrevet i boken ”Culture and continuity”, under Latvia.

Samarbeidsprosjektet varte fram til høsten 2018 og har bl.a. jobbet med restaureringen av Kuldigas gamle Rådhus i Baznica gate 5. Prosjektet er støttet av EEA Grants, hvor norske midler bidrar.
 
Rådhuset er en laftet bygning i 1 1/2 etasje, fra slutten av 1700-tallet. Den har i dag funksjonene: restaurant i kjeller, vevstue for byens eldre i halve første etasje og i andre etasje, Turistkontor og en aktivitetsbutikk der lokalt håndarbeid selges i andre halvdel av første etasje.
 
Bygningen har store kvaliteter og har en svært viktig plassering ved byens torg. Lokale håndverkere skal ta del i et opplæringsprogram, der Akershus bygningsvernsenter deltar i undervisningen. Arbeidene er omfattende og blir i hovedsak utført av entreprenør, som starter arbeidene i månedsskiftet februar/mars. Kurs for entreprenørens folk og de lokale håndverkerne skal holdes jevnlig i byggeperioden.

Mer om prosjektet:

Har du spørsmål om samarbeidet?

 • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1