<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Ansatte

Har du spørsmål angående befaring og istandsetting av verneverdige bygninger i Akershus? 

Gå til kontaktskjema

Margret Lie Wessel

Margret Lie Wessel

Daglig leder. Kontaktperson for befaring og kurs for huseiere

Per Willy Færgestad

Per Willy Færgestad

Seniorrådgiver, tømrermester og ingeniør. Kontaktperson for kurs for håndverkere. Avd. Follo

Edvard Undall

Antikvar og håndverker. Kontaktperson for kurs for håndverkere

Ole Jakob Holt

Kulturminnekonsulent og rådgivningskonsulent bygningsvern

Vegard Røhme

Arkitekt, rådgivningskonsulent og håndverker