Hopp til hovedinnhold

Hva kan du i kommunen bruke oss til?

Akershus bygningsvernsenter har ingen myndighetsrolle, men du som saksbehandler i kommunens byggesak eller kulturminneavdeling kan bruke oss på flere områder.

 • 1/1

Vi gir råd til huseiere

Du som jobber i kommunen kan anbefale oss til huseier for å få råd om:
 • Istandsetting
 • Tilskuddsordninger
 • Ny bruk i gamle bygninger
 • ENØK-tiltak i gamle bygninger
 • Vurdering av verneverdi
 • Tilstandsrapporter​
 • Når eiere søker etter håndverkere med bygningsvernkompetanse

Rådgivere fra Akershus bygningsvernsenter kommer ut på gratis befaring til private huseiere. 

Det kan være komplisert for huseiere å navigere i plan- og bygningsloven. Ikke alle tiltak krever byggesøknad. På befaring kan vi gi en pekepinn om hvilke tiltak som er søknadspliktige eller ikke søknadspliktig.

Vi gir også råd til kommuner

Kommunen kan også bruke oss til rådgivning på eiendommene som kommunen selv eier og forvalter. Vi gir råd om:

 • ​Istandsetting etter antikvariske metoder og tilbakeføring
 • Ny bruk i gamle bygninger
 • Verdivurderinger og tilstandsrapporter
 • Registreringer av kulturminner

Vi prioriterer tilstandsrapporter på bygninger som skal settes i stand, og ikke rives.