<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Akershus bygningsvernsenter
Photo/Background /

Hvordan sette i stand bygninger?

10 tips før du starter

1. Ikke ha dårlig tid

Bli kjent med huset ditt gjennom ulike årstider før du begynner.

Photo/Background /

2. Prioriter

Sett opp en prioriteringsliste. Hva er viktigst?

Photo/Background /

3. Søk råd

Kontakt fagmiljø som bygningsvernsentre, Fortidsminneforeningen og andre fagmiljø.

Photo/Background /

4. Fasade- eller bruksendring?

Ved fasadeendring og bruksendring, ta tidlig kontakt med kommunen.

Photo/Background /

5. Håndverker

Kontakt håndverker med høy fagkompetanse på gamle hus. Sjekk referanseprosjekt og be om skriftlig tilbud - helst fra flere.

Photo/Background /

6. Søk om tilskudd

Gjerne fra flere samtidig: Norsk kulturminnefond, Norsk Kulturarv, Viken fylkeskommune, Uni-stiftelsen, Smil-midler, Innovasjon Norge o.l.

NB! Ikke begynn på prosjektet før du har fått tilsagn.

Photo/Background /

7. Én ting om gangen

Ikke gap over for mange prosjekter samtidig, del dem opp i mindre prosjekt.

Photo/Background /

8. Bruk materialer av høy kvalitet

Photo/Background /

9. Gjenbruk

Ikke bytt ut mer enn nødvendig.

Photo/Background /

10. Husk å feire underveis

- og dele på kunnskapen!