Hopp til hovedinnhold

Det sanselige 1700-tallet

Utstillingen baserer seg på gjenstander fra museets samlinger, og materiale som Tidvis m/Ragnhild Hutchison og tollisteprosjektet har funnet frem til. Utstillingen tar utgangspunkt i lister over import- og eksportvarer fra og til norske havner på 1700-tallet.

  • MiA/Trine Grønn Iversen / Tidvis

Utstillingen viser litt av hvilke sanseinntrykk folk som levde på 1700-tallet kunne få, hva de så rundt seg, hørte av lyder, smakte, luktet og kjente.

Det var ikke småtterier en rik bonde eller byborger kunne koste på seg. Både te og kaffe, eksotiske krydder og ikke minst godt brennevin. Fattigfolk hadde ikke den samme tilgangen til nye varer, men deres sanseinntrykk er like viktige å fortelle om.

Utstillingen er en oppdagelsesreise i «Det sanselige 1700-tallet» i Norge. Hva var smaken, synet, følelsen, lukten og lyden som møtte folk den gangen? Utgangspunktet for utstillingen er prosjektet «Historiske toll- og skipsanløpslister» utarbeidet av prosjektgruppen Historisk infrastruktur ved Lokalhistorisk institutt. Disse listene viser oss hvilke varer som gikk inn og ut av norske havner og dermed også hva folk kjøpte og solgte til utlandet. Listene, gjenstander og fakturaen fra 1756 gir oss et innblikk i hvordan 1700-tallet kunne oppleves for en person som levde på den tiden.

Utstillingen finner du i Mangenstua på bygdetunet.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1