<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Lukket arrangement - Idekveld på bygdetunet

Museene i Akershus og Samarbeidsutvalget ved Aurskog-Høland bygdetun inviterer lag og foreninger til samarbeid om aktiviteter, tilbud og arbeid knyttet til bygdetunet.

 • "Idea!" by Cristian Carrara. Licensed under CC BY-ND 2.0.
  1/1
  "Idea!" by Cristian Carrara. Licensed under CC BY-ND 2.0.

Dette er i utgangspunktet et lukket arrangement for inviterte lag og foreninger, men dersom du er interessert i å delta, og ikke finner laget/foreningen din på listen nedenfor, send en epost til aurskog.holand.bygdetun@mia.no, så gir vi tilbakemelding om det er ledig plass på arrangementet.


Påmelding: Innen 17. september. På grunn av plass i lokalet og koronahensyn har vi ikke plass til mer enn 18 personer. Her er det i utgangspunktet første mann til mølla og kun en person fra hver forening som kan melde seg på. Dersom det er noen som ikke kan komme, kan vi åpne for å ta imot flere fra hver gruppe. Dersom flere er interessert, husk å sette opp deltakere i prioritert rekkefølge i skjemaet. Vi gir beskjed dersom de får plass.

Vi følger de generelle smittevernreglene – det betyr blant annet at du ikke kan delta dersom du er syk eller i karantene. Antibak benyttes ved inngangen til Sandmo og sitteplassene har koronaavstand.

Påmelding gjøres via skjemaet nedenfor, der kan du også gi beskjed om du ønsker å kjøpe pølse i lompe.


Program:    

 • Vi starter med salg av pølser og drikke
 •  Faglig innledning ved Trine eller Christin
 • Idésprudling i grupper – hva kan vi gjøre i fellesskap for å videreføre eller utvikle nye aktiviteter/tilbud/arbeid ved Bygdetunet


Inviterte lag og foreninger

 • Aurskog-Høland kommunes kulturetat
 • Bygdetunets venner
 • Hagegruppa på Sandmo
 • Smiegruppa
 • Hemnes husflidslag
 • Aurskog-Høland Bygdekvinnelag
 • Søndre Høland blandede kor
 • Søndre Høland Teaterlag
 • Aurskog historielag
 • Rømskog historielag
 • Setskog historielag
 • Høland historielag
 • Haldenvassdragets kanalselskap
 • Haldenvassdragets kanalmuseum
 • Flyktningeruta Norsk Grenselosmuseum
 • Høland og Setskog skogeierlag
 • Aurskog-Høland bonde og småbrukerlag
 • Yddir Vikinglag
 • SHIUL - Søndre Høland Idretts- og ungdomslag
 • Aurskog-Høland Gammelteknisk forening
 • Setskog Landhandlermuseum
 • Menighetene i Aurskog-Høland
 • Øl-bryggerne på Sandmo​