<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Museet og framtida

Hva skjer med Ullensaker museum?

Kort om museet

  • Museets hovedbygning (Foto/Photo)
    1/4
    Depot 148, museets hovedbygning Øivind Möller Bakken

Fra Ullensaker museum ble etablert i 2005 har museet hatt tilhold på Tunet på Sør-Gardermoen, i bygninger flyttet hit fra tidligere Sør-Gardermoen militærleir. Museet har faste utstillinger om militærhistorie, 2. verdenskrig, skomakeryrket og helsehistorie, i tillegg til en årlig temporær utstilling. De siste årene har museet hatt åpent to dager i uka i sommersesongen i tillegg til årlige arrangementer. Museet har hatt relativt lave besøkstall siden det ble etablert. 

Relokalisering innen 2025

Det er politisk vedtatt at Ullensaker museum skal relokaliseres innen 2025, fortrinnsvis til en sentrumsnær plassering på Jessheim. Kommunen har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med å utrede hva slags lokaler som kan være aktuelle å flytte til. 

Nytt museumskonsept

Flyttingen fra lokalene på Sør-Gardermoen innebærer en gyllen mulighet til å tenke gjennom hva slags museum Ullensaker skal ha i framtida. Hvilke målgrupper skal museet ha, og hva slags tilbud kan museet gi? I samarbeid med Ullensaker kommune kommer vi til å sette av tid til å jobbe med konseptutvikling av det nye museet framover. 

Publikumsundersøkelse

Et utgangspunkt for arbeidet med nytt museumskonsept er en digital spørreundersøkelse som ble igangsatt i juni i år. Målet med undersøkelsen er å få innsikt i ulike gruppers forhold til museet i dag og hvilke ønsker og forventninger som finnes til det relokaliserte museet. Vi har hittil fått inn over 200 svar som viser et stort spenn av ønsker for innhold og tilbud, tematikk og formidlingsform. Noen av svarene ser du i videoen under. Undersøkelsen er fortsatt åpen, og vi vil høre din mening!

Lokalene på Sør-Gardermoen

Sesongen 2021 er den siste sesongen vi kommer til å ha sommeråpent på Sør-Gardermoen. Nå starter vi prosessen med pakking og revidering av gjenstander som befinner seg i disse lokalene. Selv om sommeråpent på Gardermoen avsluttes, vil Ullensaker museum fortsetter å jobbe med utstillinger, arrangementer og omvisninger i andre lokaler frem til relokaliseringen gjennomføres.

Video: Dette mener publikum

  • 1/1