Hopp til hovedinnhold

Relokalisering innen 2025

Det er politisk vedtatt at Ullensaker museum skal relokaliseres innen 2025, fortrinnsvis til en sentrumsnær plassering på Jessheim. Kommunen har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med å utrede hva slags lokaler som kan være aktuelle å flytte til. 

Nytt museumskonsept

Flyttingen fra lokalene på Sør-Gardermoen innebærer en gyllen mulighet til å tenke gjennom hva slags museum Ullensaker skal ha i framtida. Hvilke målgrupper skal museet ha, og hva slags tilbud kan museet gi?

I samarbeid med Ullensaker kommune har vi utarbeidet et forslag til mulig nytt museumskonsept som er utgangspunkt for en medvirkningsprosess i løpet av 2022.

Forslaget kan leses her: 

Ullensaker_museum_medvirkning_informasjon_220310.pdf

 

  • Tunet Kim Chi Thi Pham / Akershusbasen

Tunet på Gardermoen

Fra Ullensaker museum ble etablert i 2005 har museet hatt tilhold på Tunet på Sør-Gardermoen, i bygninger flyttet hit fra tidligere Sør-Gardermoen militærleir. Museet har faste utstillinger om militærhistorie, 2. verdenskrig, skomakeryrket og helsehistorie, i tillegg til en årlig temporær utstilling. De siste årene har museet hatt åpent to dager i uka i sommersesongen i tillegg til årlige arrangementer. Museet har hatt relativt lave besøkstall siden det ble etablert. 

"Skudd i mørket" til Trandum leir

I samarbeid med Stiftelsen Trandum ønsker vi å flytte utstillingen "Skudd i mørket - hva skjedde i Trandumskogen?" fra Sør-Gardermoen til lokaler i Trandum leir. Ved å flytte utstillingen vil det bli lettere å kombinere utstillingsbesøket med en omvisning i Trandumskogen. Mer informasjon finner du i videoen. 

Publikumsundersøkelse

Et utgangspunkt for arbeidet med nytt museumskonsept er en digital spørreundersøkelse som ble igangsatt i juni 2021. Målet med undersøkelsen er å få innsikt i ulike gruppers forhold til museet i dag og hvilke ønsker og forventninger som finnes til det relokaliserte museet. Undersøkelsen ble avsluttet i oktober, og de over 350 svarene viser et stort spenn av ønsker for innhold og tilbud, tematikk og formidlingsform. Noen av svarene ser du i videoen under.

  • 1/1