<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tematur til Trandumskogen 20. september

173 nordmenn, 15 russere og 6 briter ble henrettet og gravlagt i Trandumskogen under andre verdenskrig. I dag er skogen et minnested for dem som mistet sine liv der.

Fortell, Romerike!

MiAs ansatte på Romerike forteller om spennende temaer! 

Foredragsrekke høsten 2020 og våren 2021.

Tegning: Kjersti Vatnan Ekman

Åpent museum

19. mai åpnet vi museet - med smitteverntiltak.

Våre uteområder

Selskapslokale?

På museet kan du leie et stort lokale i sommerhalvåret. 

Gjenstander fra samlingen

Vi har besøkt MiAs fellesmagasin