Hopp til hovedinnhold
Digitalt bilde hentet fra VR-opplevelsen. Et brakkerom, i forgrunnen sitter en fange ved peisen, han har ansiktet i hendene. Til venstre ser en fange ut vinduet. Til høyre sitter en fange i sengen og ser ned på en lapp han holder i hendene.

Ved Grinimuseet venter en helt ny læringsopplevelse ungdommen og andre besøkende.

Et undervisningsopplegg om krig, demokrati og kritisk tenkning

I en tid der mange opplever at ytringsfriheten og demokratiet er under press, ekstreme holdninger stadig kommer til uttrykk, og konspirasjonsteorier og kanselleringskultur er vanlige tema i norske klasserom, er det viktig å legge til rette for kritisk tenkning og bevisstgjøring rundt demokratiske verdier og strukturer.

 • Fotografi av to ungdommer med VR-briller på. Den ene sitter med ryggen mot kamera, hun tar hånden opp mot VR-brillene. Den andre har ansiktet vendt mot kamera.

Undervisningsopplegget «Valgets kval» er en nyskapende læringsopplevelse i VR hvor dagens ungdom bringes tilbake til krigens dager på Grini og får gå i dybden av et antall autentiske fangehistorier fra Grini fangeleir. 

VR-opplevelsen følges opp av en fasilitert gruppesamtale hvor elevene utfordres til å reflektere rundt de ulike situasjoner og problemstillinger fangene befant seg i, og hvorfor de valgte som de gjorde. 

Innholdet er knyttet til læreplanmål innen historiefaget med fokus på 2. verdenskrig og egner seg for 9.-10. trinn og videregående. Rammen for besøket er en autentisk fangebrakke fra Grini fangeleir. Varighet: ca. 2 timer. Opplegget er tilpasset en klasse på inntil 30 elever.

For bestilling av opplegg: Send epost til grinimuseet@mia.no

Demokratilæring, kritisk refleksjon og historisk empati

I opplegget blir hverdagen i fangeleiren presentert på individnivå og elevene blir kjent med personlige fortellinger og vanskelige dilemmaer til ulike grinifanger.

I den fasiliterte gruppesamtalen utfordres elevene til å reflektere rundt de ulike situasjoner og problemstillinger fangene befant seg i. I denne delen blir ungdommene også konfrontert med mer dagsaktuelle situasjoner hvor demokratiske mekanismer er svekket, og hvor løgn, trusler, vold og vilkårlighet er rammene for skjebnesvangre valgsituasjoner. Hva ville de selv gjort? Hvordan velge mellom rett og galt? Velger man egen frihet, selv dersom andres liv kan komme i fare? Tar man risiko med fare for eget liv for å redde et menneske man ikke kjenner? Tar man risiko selv om det kan gå utover din nærmeste familie? Finnes det saker man er villig til å ta stor personlig risiko for? 

Målet er å sette skoleelevene inn i en troverdig, men tilspisset situasjon i vår samtid som kan inneha noen av de samme problemstillingene, og som kan trekke linjer fra i dag til det okkuperte Norge og Grini fangeleir.

Opplegget skal fungere som ramme for demokratilæring, kritisk refleksjon og historisk empati.

Ved å kombinere et fysisk sted med digital teknologi, kan nye portaler åpne seg

På museet vil den fysiske rammen være vårt rekonstruerte brakkerom, hvor ungdommene bringes tilbake til krigens dager på Grini. Etter en innledende arrestasjonsscene, som er basert på en autentisk fangehistorie, sitter de igjen i samme brakkerom, men nå i et VR-univers. Rundt seg har de et antall fanger som de nå deler soverom med. Alle fangene i rommet har en historie å fortelle som aktives av spillerens blikk. 

 • Digitalt bilde hentet fra VR-opplevelsen. Inne i brakkerommet, ved bordet. En fange sitter over deg, han ser ned på en konvolutt han har i hendene. I bakgrunnen ser du en fange som sitter i sengen.

Hele opplevelsen inneholder 6 fangehistorier, men hver deltaker vil kun ha tid til tre historier innenfor den tilmålte spilletiden. Deltakerne vil altså helt eller delvis ha opplevd forskjellige fangehistorier og dilemmaer når VR-brillene tas av og de møtes som seg selv i felles fasilitert samtale. Erfaringene ungdommene gjør seg skal bidra til å styrke deres bevissthet på menneskeverd, ytringsfrihet, rettsprinsipper og andre sentrale demokratiske byggesteiner.

Undervisningsopplegget «Valgets kval» inneholder dessuten en generell innføring i historien om Grini fangeleir som gis som en innledende introduksjon.

 • 1/1
  På museet vil den fysiske rammen være et rekonstruert brakkerom hvor deltakere gjennom VR-teknologi bringes tilbake til krigens dager på Grini.

Vår målsetning med opplegget

Gjennom samtaler, dialog og ny digital teknologi er vår målsetning å:

 • Styrke historiebevissthet og historisk empati blant ungdommen
 • Gjøre situasjoner fra Grini fangeleir relevante i dagens politiske virkelighet og reflektere rundt hvordan menneskelige forhold i leiren kan være relevante også i dag
 • Legge til rette for kritisk tenkning og bevisstgjøring rundt demokratiske verdier
 • Styrke synet på menneskeverd, etisk bevissthet, ytringsfrihet og andre sentrale demokratiske byggesteiner
 • Bidra til større forståelse for vanskelige valg enkeltmennesket kan bli stilt overfor når demokratiske spilleregler og strukturer settes ut av spill.

Bestille skolebesøk?

Skoletilbud kan bestilles på epost.

 • E-post: grinimuseet@mia.no
 • Pris: 

  • Barn og studenter: 65,-  
  • Voksen: 130,-

  Opplegget er tilpasset en skoleklasse på inntil 30 elever

Følg også med i kalenderen vår eller Grinimuseets Facebookside for arrangementer og nyheter.

Valgets kval er finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Fritt Ord.

 • Fritt ords logo
  1/2
 • 2/2
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1