Hopp til hovedinnhold
Fotografi tatt ved frigjøringen, i svartt/hvitt. En ung gutt står midt i bildets fokus, vendt mot fotografen. Han har fangedrakt og fangelue på. På fangedrakten står fangenummeret hans: 19062. I bakgrunnen kan man skimte leiren, med flere brakker og fanger.

Skoletilbud og undervisning

Skoleopplegg for ungdomskolen og videregående

Hvordan var det å leve i Grini fangeleir under andre verdenskrig? Hvordan forholder du deg til en situasjon der de demokratiske rettighetene blir tatt fra deg, og diktatur innføres som styreform? Og hvordan kan hendelsene i Grini fangeleir lære oss noe om dagens samfunn?​

Gjennom undervisning, samtaler og aktiviteter relatert til historiske hendelser fra fangeleiren, blir disse spørsmålene belyst og diskutert i et nytt undervisningsopplegg på Grinimuseet.

Innholdet er knyttet til læreplanmål innen historiefaget med fokus på 2. verdenskrig og egner seg for 9.-10. trinn. Rammen for besøket er en autentisk fangebrakke fra Grini fangeleir. Varighet: ca. 1,5 time. Opplegget er tilpasset to skoleklasser på til sammen 60 elever.

For bestilling av opplegg: Send epost til grinimuseet@mia.no

Kontekst og perspektiv

Gjennom presentasjonen “Livet på Grini” får elevene innblikk i hvordan leiren så ut i 1940-årene, og hvordan tilværelsen kunne være for en grinifange. Hvilke utslag fikk nazistisk politikk i det norske samfunnet etter okkupasjonen? Hvordan hadde fangene det og hvordan ble de behandlet av fangevokterne? Under presentasjonen utfordres elevene til å reflektere over enkeltpersoners valg og hvilke valg de selv ville ha tatt om de havnet i en lignende situasjon.

  • fotografi bakhoder på en gruppe mennesker, publikum

Fortellerforestilling bygget på to fangehistorier 

Nesten 20 000 fanger satt i Grini fangeleir under 2.verdenskrig. Det er nesten 20 000 forskjellige fortellinger – fortellinger om å være redd, sulten, sliten, men også om humor, samhold og styrke. I denne delen blir elevene kjent med to fanger som satt på Grini fangeleir; Mathilde Reichelt Knutsen og Gunnar Bratlie. Gjennom en levende fortellerforestilling blir hverdagen i fangeleiren presentert på individnivå. En hverdag preget av frykt og usikkerhet. Hva skapte denne frykten og hva gjør man for å overleve? Dette er noen av spørsmålene det reflekteres over. Fortellerforestillingen bringer det personlige perspektivet inn i opplevelsen.

Tilbake til krigens dager: Rollespill

I et rekonstruert oppholds- og soverom for 17 fanger føres elevene tilbake til krigens dager på Grini, og går inn i enkle scener som noen av fangene som sonet her i løpet av krigen. Det dramapedagogiske rollespillet gir en dypere innsikt i fangenes hverdag og setter fokus på typiske problemstillinger som matmangel, savn, frykt for mishandling og tysklandsdeportasjon som hang over fangene til hver en tid. (Det er foretatt etiske vurderinger knyttet til rollespillsformen og den følelsesmessige utfordrende tematikken på Grini. Elevene trekkes derfor ikke inn i de mest brutale scenene som utspant seg i leiren, og rollespillet foregår i grupper.

  • En gruppe ungdommer, med nummerskilt rundt halsen, står oppstilt foran køyesenger.

Vår målsetning

Gjennom samtaler, dialog og forskjellige undervisningsformer og opplevelser er vår målsetning å:

  • Styrke historiebevissthet og historisk empati blant ungdommen
  • Gjøre situasjoner fra Grini fangeleir relevante i dagens politiske virkelighet og reflektere rundt hvordan menneskelige forhold i leiren kan være relevante også i dag
  • Legge til rette for kritisk tenkning og bevisstgjøring rundt demokratiske verdier
  • Styrke synet på menneskeverd, etisk bevissthet, ytringsfrihet og andre sentrale demokratiske byggesteiner
  • Bidra til større forståelse for vanskelige valg enkeltmennesket kan bli stilt overfor når demokratiske spilleregler og strukturer settes ut av spill.
  • 1/1

Bestille skolebesøk?

Skoletilbud kan bestilles på epost.

Opplegget er tilpasset to skoleklasser på til sammen 60 elever. 

Følg også med i kalenderen vår eller Grinimuseets Facebookside for arrangementer og nyheter.