<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grini var den største tyske fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig


Av de nesten 20 000 fangene som var innom leiren under krigsårene, var det mange «tause helter». Men ikke minst var det en rekke personligheter som senere skulle bidra til å forme etterkrigstidens Norge, slik som Einar Gerhardsen, Obos-leder Martin Strandli og Odd Nansen, samt Ingrid Bjerkås, Johan Borgen, Ingeborg Refling Hagen, Arnulf Øverland og Francis Bull – for å nevne noen. 

Museet nyter enda godt av engasjerte tidsvitner som forteller sin og stedets historie, men arbeidet med å utvikle det nasjonale krigsminnet Grini for fremtiden er viktig. Museet vil ha en rolle i å formidle krigshistorie og relevante dagsaktuelle temaer til dagens unge, gjennom levende formidling, gjenstander og moderne teknologi. MiA starter arbeidet i 2017 med å utvikle nye utstillinger for den 500 kvm store brakka.

Mer om historien til Grini fangeleir

Grini var den største tyske fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig.

Har du gjenstander?

Ønsker du å donere Grini-relaterte gjenstander, foto eller dokumenter til museet, send en epost med beskrivelse, og gjerne bilde av gjenstanden, til grinimuseet@mia.no

Ved spørsmål vedr. besøk på Grinimuseet, se her.