<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Asker museum
Photo/Background /

Redesign

Boliger som er ombygget, tilbygget, supplert, tilbakeført og forsøkt nyskapt i gammel drakt.

Kjenner du historien til ditt hus?

Photo/Background /

Villa Brone

Villa Brone var hjemmet til Norges første kvinnelige arkitekt Lilla Hansen (1872-1962). Hun kjøpte en tomt på Høn i Asker og flyttet i 1927 et stort toetasjes laftehus hit som hun kalte «Brone». Huset hadde opprinnelig stått på gården Brone i Valdres.

Photo/Background /

 I 1949 solgte hun det til familien Blakstad og delte hus med dem til hun flyttet til Vinderen og Blindern Sanitetsforenings aldershjem i 1961. Familien Blakstad bygget på huset, men behandlet det gamle huset med stor pietet. 

Arkitekt Erland Blakstad tegnet tilbygget til huset som vist på tegningen nedenfor. Den andre tegningen er Lilla Hansens egen fra 1926. Akvarellen tegnet Blakstad som en del av søknaden sin til Arkitekthøyskolen. Den viser peisestuen i Villa Brone.

 • Tegning: Erland Blakstad (Foto/Photo)
  1/1
  Tegning: Erland Blakstad
 • Tegning: Lilla Hansen (Foto/Photo)
  1/1
  Tegning: Lilla Hansen
Photo/Background /

Ladegården

Ladegården var opprinnelig en låve som ble bygget om til bolig på tidlig 1900-tallet etter tegninger av arkitekt Arnstein Arneberg. 

 • (Foto/Photo)
  1/1
Photo/Background /

Malerinnen Dina Aschehoug (1861-1956) har bodd på Ladegården. Nåværende eiere verner om arven etter Arneberg.

Maleri: Dina Aschehoug

Photo/Background /

Bibliotekshuset på Nesøya

Foto: Lars Roede

Margrethe Dobloug og Lars Roede trengte plass til bøkene sine! De følte at de ikke kunne bygge på og om Lilla Hansens helstøpte byggverk, huset de bodde i.

 • Foto: Knut Hjeltnes (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Knut Hjeltnes

Resultatet ble at de fikk arkitekt Knut Hjeltnes til å bygge et eget bibliotekshus ved siden av det gamle. De kler hverandre, det gamle og det nye!

 • Foto: Knut Hjeltnes (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Knut Hjeltnes