<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Asker museum
Photo/Background /

Funkishuset

Modernistiske boliger; 30-tallets funksjonalisme eller funkis, moderne boliger fra 1960-70 og 2000-tallet og dagens nyfunkis. Modernismens mangfoldige epoke strekker seg gjennom hele 1900-tallet og til i dag.

Har huset blitt en showpiece som det skal være morsomt og oppsiktsvekkende å bo i?

Photo/Background /

Schaulunds enebolig på Høn

Sissel Øverås’ bolig i Hønsveien 85 var opprinnelig boligen til arkitekt Victor Schaulund, tegnet for ham selv i 1931. 

I dag er eneboligen blitt påbygd, men står likevel som et godt eksempel på original funkis fra 30-tallet. Victor Schaulund var selv fra Heggedal og satte sitt tydelige preg på Asker gjennom sin funkistilnærming.

  • Skisse: Asker kommune (Foto/Photo)
    1/1
    Skisse: Asker kommune
Photo/Background /

Aasen og Fosse i Kirkeveien

Et valmet tak over en lav, rektangulær bygningskropp smyger seg inn bak knausen i det lille skogholtet som engang ble kalt «Lassaronparken». Tomten er skilt ut fra Mays barndomshjem, Haugbo, og huset sto ferdig i 1963. May og Hans Dølvik var inspirerte av tidens nye, danske småhus.

Photo/Background /

Arkitektene Svein Aasen (1933-) og Christian Fosse (1933-2002), som senere tegnet atriumshusene på Borgenbråten, var nettopp kommet hjem fra praksis i Danmark. De fikk oppdraget, og tegnet et hus som speilet byggherrens ønsker.

Som besøkende merker man Alvar Aaltos ånd når man kommer inn. I planløsningen er det tatt hensyn til den tallrike familiens behov. Huset har plassbygget innredning. Alle soverom vender ut mot et leke- og allrom. Naturen og lyset tas rikelig inn gjennom riktig plasserte store og mindre vindusflater. Huset er i dag, i all hovedsak, som det var da det ble bygget.

Photo/Background /

Dahle i Hanevoldveien

Alle foto: Jiri Havran

Photo/Background /

Denne eneboligen innerst i Hanevoldveien, nord for Asker sentrum, er tegnet av arkitektene Einar og Christian Dahle. Boligen kan beskrives som to sigarkasser lagt på tvers av hverandre. 

Photo/Background /

Boligen mottok Betongprisen i 2002. Prisen gis til norske byggverk hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Huset er faktisk ikke bygget i betong, det er i tre, men det hviler på betongpeler.

Photo/Background /

Hjeltnes på Høn

Alle foto: Knut Hjeltnes

Photo/Background /

Lis og Tor Dølviks enebolig på Høn ble i 1997 tegnet av arkitektene Knut Hjeltnes og Hanne Pettersen. Huset er i rosa betong og står på en liten tomt omgitt av trær. Ytterveggene er av isolerte lettbetongblokker som er pusset og brettskurt inn- og utvendig. 

Photo/Background /

Huset ble bygget på stramt budsjett. Boflaten er knapp, men fleksibel og har spesialtilpasset innredning. Huset er plassert naturlig i terrenget og det er et spennende samspill mellom boligen og omgivelsene.