<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Asker museum
Photo/Background /

Fiks ferdig!

Rekkehus, atriumshus, huset som står fiks ferdig for deg og ferdighuset, elementhuset hentet fra huskatalogene. Kanskje også bomiljøet står fiks ferdig for deg?

Vi bor i lag, herlig? Eller?

Photo/Background /

Politifeltet på Hvalstad

Boligfeltet på Hvalstad, kalt Politifeltet, ble bygget av et byggelag av politifolk fra Oslo, Asker og Bærum fra 1958-1959. Da boligene stod ferdig ble det loddtrekning for å fordele boligene. 

 • (Foto/Photo)
  1/1

Feltet består av 17 boliger, med to leiligheter i hver. Hver leilighet er i underkant av 100 kvadratmeter hver. Det var arkitektfirmaet Buer og Buer som tegnet husene og som plasserte dem i terrenget. Boligene består av vibroblokker og med tak av treverk.

Photo/Background /

Jørnstadfeltet

Alle foto: Kjersti Gjems Vangberg

Jørnstadfeltet er et enhetlig utbygget feltområde tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig (1920-77) på 1960-tallet. Boligfeltet består av en-etasjes atriumhus med flate tak. Husene ligger tett i et lineært mønster på adkomstsiden med romslig hageareal på sørsiden. 

 • (Foto/Photo)
  1/1
Photo/Background /

Senere tiltak har i stor grad underordnet eller tilpasset seg bebyggelsen – og stedets karakter. En gruppe optimistiske, radikale akademikere fra Blindern drev prosjektet gjennom. Håpet var barnehageplasser i Asker. Håpet forsvant. Var det slik Kvinnekuppet i 1971 vokste frem?

Photo/Background /

Bleikeråsen

Bleikeråsen boligfelt ble bygd på 1970-tallet og består av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.  Rekkehusene er tegnet av arkitektkontoret Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslawski AS. Landskapsarkitekt var Ragnhild Thorenfeldt MNLA. I tillegg var arkitektkontoret Abrahamsen, Grinde og Philipp MNAL med i prosjektet. Ringsakerhus AS og Ingeniør F. Selmer AS sto som byggherre med Moelven Brug AS som leverandør. 

Rundt 1970 og utover drev Moelven og Ringsakerhus en omfattende produksjon og var særlig opptatt av rasjonalisering og industrialisering av element- og modulproduksjonen.

 • Tegning: Asker kommune (Foto/Photo)
  1/1
  Tegning: Asker kommune
Photo/Background /

Borgenbråten

Foto: Sigurd Fandango

Atriumshusene på Borgenbråten ligger lavt og tett, men er skjermet for innsyn både i hagen og inne i boligen. Husene lukker seg med sine lave, røde teglstensflater mot veien, men åpner seg mot atriet, husets sentrum, med store vindusflater. Skillet mellom ute og inne viskes bort og atriet blir et innelukket rom uten tak. De romslige fellesarealene, som ligger like bortenfor, er tilgjengelige for lek og fellesskap og utgjør en vakker naturkulisse. 

 • (Foto/Photo)
  1/1

Arkitektfirmaet Fosse&Aasen tegnet Borgenbråten på 1960-tallet. Stein Aasen (1933-) og Christian Fosse (1933-2002) kom hjem fra praksis i Danmark, begeistret inspirert av arkitekt Jørn Utzons nye atriumhus i Helsingør, og bygget slike hus på Borgenbråten. Ingeniørfirmaet Andersson & Skjånæs var byggherre og tilbød boligene til sine ansatte. Bare noen få benyttet seg av tilbudet. Boligene var dyre, og kanskje for moderne og uvante. Vi var kanskje ikke modne for den boligrevolusjonen de var del av. 

I dag er husene på Borgenbråten noe av det «hotteste» som legges ut for salg. Og her bor det mange arkitekter. Og de som bor, fortsetter å bo til de blir gamle. Det borger for bokvalitet i alle ledd!