Hopp til hovedinnhold
 /

Søndre Høland sykestue

 /
  • 1/1

Det var folksomt i og omkring sykehuset fredag, da det i ferdig stand ble innviet, overrakt kommunen og åpnet for drift. Foruten de foreninger som har arbeidet denne store og skjønne sak frem til det høie mål, var herredsstyrets medlemmer og en del andre interesserte innbudt. Således så man både sogneprest og pastor Gran, lensmannen, dr. Tharaldrud, Trøgstad, fhv. distrikstlæge Prydz, Bjørkelangen, distriktslæge Grimsgård og kommunelæge Sveine m fl.

Indre Akershus Blad

Ordføreren og distriktslegen holdt taler, sangkoret sang, og det var bevertning i form av smørbrød og kaker.

  • 1/1
 /

I 1920-årene ble det etter lokalt initiativ reist over hundre såkalte «blandete sykehus» i Norge. De var små og innrettet for å behandle vanlige bruddskader, blindtarmbetennelse og brokk.

Anton Vennemo oppførte i midten av 1920-årene en enebolig på eiendommen Kirkås, et drøyt steinkast unna Søndre Høland kirke. 

  • 1/1

Her hadde han tenkt å bo livet ut, men, en framtidig sykestue opptok Anton. Han solgte derfor Kirkåsvillaen til fire lokale foreninger i 1929.

Eiendommen ble i 1929 overdratt for 10 000 kr til Hemnes syklubb, Hemnes blandede kor, Langstranda gamlehjemsforening og Kapellforeningen. Foreningene ønsket å gi hus og tomt til Søndre Høland kommune under forutsetning av at den ble benyttet som sykestue og gamlehjem for bygda. Kommunen kunne ikke si nei til en slik gave, og året etter sto sykestua klar.

  • 1/1

I 1937 ble sykestua utvida til i 12 sengeplasser og i 1945 hadde den 223 pasienter, hvorav 127 kom fra andre kommuner.

  • 1/1

Huset fungerte som et lite sykehus. I første etasje var det kjøkken, stue for betjening, sykerom og operasjonsstue, mens to rom i andre etasje var forbeholdt fødende. Foruten beinbrudd, medisinering og overvåkning av pasienter ble det gjort små operasjoner.

  • 1/1

Sykestua hadde fire faste ansatte. Søster Gudrun Hoprekstad var sannsynligvis bestyrerinne fra starten og hun hadde med seg søster Marie Åsly. De to andre var på kjøkkenet. Utover dette hadde bygdas fungerende lege sine faste visitter, og jordmor ble tilkalt etter behov.

Én av jordmødrene som jobbet ved sykestua på Hemnes var Karen Sofie Gangnes, se underskriften hennes på fødselsmeldingen fra 1955.

  • 1/1

Mathea Haugen og Karen Strand sto i bresjen for å få på plass Søndre Høland syke- og aldershjem. Det sto ferdig i desember 1957.

  • 1/1