Hopp til hovedinnhold
 /

Karoline Skullerud (1837-1899)

Overjordmor ved Fødselsstiftelsen i Kristiania

Karoline Skullerud ble født i 1837 på Nordre Skullerud, på Skulerud i Søndre Høland.

 /

I 1860 kom hun inn på jordmorskolen ved Fødselsstiftelsen i Kristiania, som på den tiden ble ledet av Professor Faye. Frans Faye var den første norske medisinprofessoren med kun fødselshjelp og kvinnesykdommer som ansvarsområde.

Bilde: Elever ved jordmorskolen, Karoline står helt til høyre.

Karoline ble uteksaminert fra jordmorskolen med beste karakter og jobbet de to neste årene som pleiekone. 

Etter dette praktiserte hun en periode i byen, men det var ingen enkel jobb på den tiden. Sorg og skuffelse var en del av det daglige arbeidet. Derfor sluttet hun og kom til en rik embetsmannsfamilie, hvor hun ble i ti år.

 /

I 1876 ble hun ansatt som overjordmor ved Fødselsstiftelsen i Kristiania. Hun bodde hos Professor Schønberg i en leilighet på Fødselsstiftelsen som hadde adresse Akersgata 44.

Overjordmoren underviste jordmorstudentene og var ansvarlig sammen med professoren. Karoline ble i denne stillingen i hele 23 år.

Overjordmoderen, en ældre Dame, have Elevenes udelte Tillit og Hengivenhed og man tyende til hende med baade Sorg og Glede: hun trøstede, gik med i Arbeidet og veiledede. Som regel kom hun ned paa Elevværelsene om Aftenen og læste et styke af en Andaktsbog og sang en salme med os, eller hun samlede Elevene rundt en munter Passiar. Hun kunde som faa, i fritiden styrke Mod og Interesse for den alvorsfulde Gjerning

Sofie Schanke, 1895
 /

Hun døpte også barn som var alvorlig syke på klinikken og hjemme hos folk, blant annet finner vi navnet hennes i en hjemmedåp i Sagene prestegjeld 29. april 1899.

 /

Hun døde 27. oktober 1899 i Kristiania.

  • 1/2
  • 2/2