Hopp til hovedinnhold
src="https://dms-cf-08.dimu.org/image/0234ARxvGbkd?dimension=1200x1200"/>

Jordmoryrket i Norge

src="https://dms-cf-02.dimu.org/image/0234ARxvGbki?dimension=1200x1200"/>

Det er mange teorier og forklaringer bak opprinnelsen på ordet jordmor. Ifølge Den Norske Jordmorforening 50 år fra 1958, fant man allerede ordet «jordemor» i Bibelen av 1550.

Bilde: Bibliotheque Nationale, Paris (Faksimile fra Agderposten)

I gamle dager fødte ofte kvinnene på gulvet. I Bergen stift har de uttrykket: «liggje i golvet» om å føde, akkurat som våre forfedre brukte uttrykket «liggja á golfi».

  • 1/1

I norsk talemål finner vi både nærkona, stråmor og ljosmor brukt om kvinnen som fungerte som fødselshjelper. Stråmor knyttet seg til fødestedet, som hadde underlag av strå. Ljosmor var kvinnen som hjalp det nyfødte barnet frem i lyset og hjalp det til å se lyset. På Island heter fremdeles jordmor «Ljosmoir».

src="https://dms-cf-09.dimu.org/image/0334ARxvGbq1?dimension=1200x1200"/>

Å hjelpe en fødende kvinne er noe man har gjort i ualminnelige tider, men det tok lang tid før opplæringen ble organisert. 

  • 1/1

I 1761 ble det opprettet jordmorskole i Danmark, og norske kvinner kunne reise dit for utdanning fra 1766. For å bli respektert, få anerkjennelse og betalingen de hadde krav på, så måtte jordmødrene kjempe en kamp mot gamle skikker og overtro.

src="https://dms-cf-07.dimu.org/image/0334ARxvGbq3?dimension=1200x1200"/>

Den danske legen Magnus Andreas Thulstrup var viktig for opprettelsen av en norsk utdanning. Som professor i medisin ved Universitet i Christiania underviste han jordmødre i 1815.

I 1818 ble jordmorutdanningen offisiell med åpningen av Fødselsstiftelsen i Kristiania, med Thulstrup som overlege og ansvarlig underviser.

src="https://dms-cf-08.dimu.org/image/0234ARxvGbkd?dimension=1200x1200"/>

Jordmorutdanningen var den første organiserte yrkesutdanningen for kvinner i Norge.

Bilde: Oslo museum

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1