<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Ulls rike - liv og virke i Ullensaker gjennom 10 000 år

Dette er del 2 av utstillingen og forteller om ullsokningenes liv fra ca. 1700 til i dag. I 2017 ble del 2 tatt ned. Del 1 som forteller om forhistorien står fortsatt utstilt.

  • Gammel skøyte og en idrettslue i et utstillingsmonter (Foto/Photo)
    1/1
    Gammel skøyte og idrettslue i et monter med historiske bilder av lag og foreninger i Ullensaker Kim Chi Thi Pham

Folk har bodd og arbeidet i Ullensaker i flere tusen år. Etablering av Forsvaret og den industrielle revolusjon har vært viktige vendepunkter. Viktige har også de langsomme forandringene vært – som nye måter å dyrke jord og lage mat på. Fremvinningen av jern på Eidsvold jernverk fra 1624 har også vært av betydningen. Fra 1800-tallet ble samfunnsendringene mer omseggripende. Opprettelsen av hovedjernbane fra Oslo til Eidsvoll var en viktig begivenhet. Det ble født flere barn, folk levde lengre og befolkningen økte.