<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Ull's rike - liv og virke i Ullensaker gjennom 10 000 år

Fra steinalderen til middelalderen.

  • Raknehaugen
    1/1
    Raknehaugen Øivind Möller Bakken

Dette er del 1 av utstillingen og forteller om forhistorien i Ullensaker - fra steinalderen til middelalderen. For 10.000 år siden var det slutt på istiden i Norge. Dette ble begynnelsen av steinalderen. Det bodde få folk i Ullensaker på denne tiden. Funnene forteller lite om hvor folk bodde, fordi de i hovedsak er løsfunn. Det er også få funn fra bronsealderen, men spor etter hus har blitt funnet. Det forteller at folk begynte å bosette seg. I jernalderen økte folketallet og det ble etablert flere gårder. I Ullensaker har vi både funn fra graver og boplasser. En av gravene funnet i Ullensaker er Raknehaugen - nordens største gravhaug. Så kom middelalderen som ble en økonomisk, politisk og kulturell storhetstid i Norge. Det ble etablert statsapparat og en sterk kongemakt, og kristendommen ble innført.

Del 2 av utstillingen er tatt ned.