<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

"Skudd i mørket" til Trandum leir

I samarbeid med Stiftelsen Trandum ønsker vi å flytte utstillingen "Skudd i mørket - hva skjedde i Trandumskogen?" fra Sør-Gardermoen til lokaler i Trandum leir.

Se video: "Skudd i mørket" til Trandum leir

  • 1/1

Henrettelser under 2. verdenskrig

Trandumskogen er i dag et minnested over de 194 menneskene som ble henrettet og begravet der i løpet av 2. verdenskrig. 

Omvisning og utstilling

Ullensaker museum tilbyr omvisninger i Trandumskogen til skoleklasser og andre grupper, og utstillingen "Skudd i mørket - hva skjedde i Trandumskogen er et godt supplement til omvisningen. Ved å flytte utstillingen til den tidligere militærleiren Trandum leir, som ligger rett ved minnestedet, vil det bli lettere for både skoleklasser og andre besøkende å kombinere omvisning i Trandumskogen med et besøk i utstillingen. 

Flytting, redesign og medvirkning

For å fungere i de nye og større lokalene må utstillingen tilpasses og redesignes. Deler av utstillingen skal også utvikles på nytt. Ullensaker museum har fått tilsagn på 50 000 kroner fra Norges Museumsforbund som skal gå til ungdoms medvirkning og samskapning av nytt innhold for deler av utstillingen. 

Åpning av ny utstilling i 2022?

Når utstillingen vil kunne åpne er ikke avgjort, men vi arbeide med å flytte, tilpasse og forbedre utstillingen er planlagt startet i 2022.