<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Været vertikalt - om ballonger, vær og flytrafikk

Etter 2. verdenskrig ble det anlagt en værstasjonen på Gardermoen, som var i bruk helt frem til slutten av 1980-tallet.

  • Plansjer og gjenstander i den meteorologiske utstillingen
    Utstilling om meteorologi i Rawindhuset Øivind Möller Bakken

Det var nærheten til flyplassen som var årsaken til at man begynte å slippe opp værballonger her. En del av utstyret som ble benyttet på værstasjonen, samt to spesialbygde hus som også inngikk som del av stasjonen, utgjør til sammen vår utstilling om meteorologi. 

I Ballonghuset foregikk selve fyllingen av værballongene, mens Rawindhuset, som ble reist noe senere, huser måleutstyret som ble benyttet. Utstillingen viser eksempler på utstyret som ble brukt, og gir et bilde av den teknologiske utviklingen på dette feltet.

I tillegg fortelles historien om arbeidet som foregikk her og man ser hvordan meteorologifaget har utviklet seg.

Obs! Rawindhuset er midlertidig stengt.